SuriGids.com

 

 

 

Home
Up
Distrikt Brokopondo
Distrikt Commewijne
Distrikt Coronie
Distrikt Marowijne
Distrikt Nickerie
Distrikt Para
Distrikt Saramacca
Distrikt Sipaliwini
Distrikt Wanica
Mappen van Suriname

 

 

Distrikt Para.

 Geografie van het distrikt Para

 

De hoofdplaatsvan het distrikt Para is Onverwacht, in vorige eeuwen een houtplantage, nu de zetel van de distriktscommissaris en het distriktsbestuur. Van hieruit liep er een spoorbaan dwars door het distrikt naar Brownsweg (distrikt Brokopondo) niet ver van het Prof. Dr.Ir. van Blommensteinstuwmeer.De grootste bevolkingsgroep bestaat uit Surinamers van Indonesische afkomst. Daarna volgen de kreolen, hindostanen en indianen. Bekende indiaanse dorpen zijn Powaka en Bernarddorp.

Het distrikt Para werd ingesteld in 1968 en het dankt zijn naam aan de gelijknamige rivier (een zijtak van de Surinamerivier), die met haar zijriviertjes voor een groot deel het stroomgebied vormt van het midden-gedeelte van het distrikt. Voor de nieuwe distriktenindeling van 1983 was Para een van de kleinste distrikten, maar in 1983 werd het oppervlak meer dan vervijfvoudigd.
Het grootste deel van het distrikt Para  wordt ingenomen door de oude kustvlakte.

Het verkeer in het Paragebied ging vroeger uitsluitend over water, maar in deze eeuw kwam daar verandering in. Er werd een spoorweg aangelegd die Paramaribo moest verbinden met de goudvelden in de huidige distrikten Brokopondo en Sipaliwini. Deze spoorweg liep door het distrikt Para  en gaf aan de bewoners van het gebied de mogelijkheid om nu met het spoor te reizen naar b.v. Paramaribo en om hun produkten gemakkelijker te vervoeren. Ook voor de werkgelegenheid van het distrikt was de spoorweg belangrijk, omdat vele bewoners van het distrikt een baan vonden bij de aanleg en het onderhoud van de spoorbaan en ook bij de exploitatie daarvan (b.v. door hout te leveren waarmee de locomotieven werden gestookt).

Ook het wegennet heeft in deze eeuw een grote uitbreiding ondergaan.Langs de spoorweg werd, tot Onverwacht, een rijweg aangelegd (vroeger geheten Pad van Wanica, nu Indira Gandhiweg), die tijdens de  Tweede Wereldoorlog werd doorgetrokken naar Zanderij, daar werd door amerikanen gedurende de tweede wereldoorlog  een vliegveld aangelegd Er waren tijdens de Tweede wereld oorlog Amerikaanse troepen gelegerd in Suriname om het vliegveld en de bauxietvindplaatsen Moengo, Paranam en Billiton te beschermen tegen mogelijke vijandelijke aanvallen.De lucthaven  werd na de oorlog aan de Surinaamse regering overgedragen. Nu is het volledig gemoderniseerd voor het internationale luchtverkeer en staat bekend als de  Johan  Adolf  Pengel luchthaven.

In latere jaren kwam van hieruit niet alleen een verbinding met de Afobakaweg tot stand, maar door aanleg van de tweede Oost West verbinding ook met West Suriname. Bovendien werden diverse plaatsen die voordien alleen met de trein of over water bereikbaar waren of na lange voettochten door het bos, nu gemakkelijk bereikbaar gemaakt, zoals b.v.Rekreatie-oord Republiek, dat door een weg verbonden werd met de rijweg naar Zanderij.


 Middelen van bestaan van het distrikt Para

 

De belangrijkste ekonomische activiteit in het distrikt Para is de ontginning van bauxiet (nu in de pas geopende Lelydorp III mijn) en de verwerking ervan tot aluinaarde en aluminium te Paranam, waar de aluinaardefabriek en de aluminiumsmelterij in 1965 in gebruik werden gesteld. 80% van de landsinkomsten komen uit de export van bauxietprodukten en velen vinden er een goed bestaan.
De in de jaren '80 opgezette Para Industries werd na aanvankelijke successen een mislukking, vooral door mismanagement. Een bakstenenindustrie bestaat er nog wel in het distrikt, t.w. het bedrijf Keram aan de Indira Gandhiweg. Voor velen in het distrikt is de landbouw toch nog het belangrijkste bestaansmiddel. Bekende produkten van de kleinlandbouwers in het distrikt zijn cassave, tajer, ananas en napi.

 De bevolking van het distrikt Para

Het aantal inwoners van het distrikt Para is geschat op 15800 inwoners.Opvallend in dit distrikt zijn ook de familienamen, waarvan vele zijn afgeleid van boomsoorten (purperhart, groenhart, bruinhart, ceder). De vraag rijst dan of er enig verband bestaat met het feit dat de houtkap in Para altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen.Ook opvallend is dat in bepaalde gebieden veel namen met dezelfde letter beginnen, zoals b.v. in de omgeving van Prosperite de namen Pengel, Pierau, Perotie, Pinas.

 Gezondheid van het distrikt Para

De zorg voor de volksgezondheid doet in dit distrikt niet onder voor de andere distrikten. Er werken enkele artsen en bij de bauxietbedrijven zijn er ook goed geoutilleerde bedrijfspoliklinieken.

 Rekreatie & Sport van het distrikt Para

 

Belangrijke rekreatie-oorden in het distrikt zijn o.a. Bosbivak en Colakreek, die beide tot ontwikkeling gekomen zijn in de jaren van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Blakawatra werd tot ontwikkeling gebracht in de jaren '60, als buitenverblijf van de toenmalige minister-president van Suriname.
Ook Zanderij I, waar 's Lands Bosbeheer vanouds activiteiten ontplooide, en Bersaba zijn voor velen een geliefd ontspanningsoord.Op sportgebied zijn er, behalve de normale, dagelijkse sportactiviteiten, zoals voetbal en slagbal, minstens tweemaal per jaar bijzondere activiteiten, wanneer de zwemmarathon plaats vindt van Domburg naar Paramaribo en wanneer de savanne-rally gereden wordt, waarvan een deel van de route ook door het distrikt Para voert.

Joden-Savanne is een van de oudste nederzettingen in Suriname. Het dorp werd in het laatste kwart van de 17e eeuw aangelegd als religieus en cultureel centrum van de in Suriname wonende Joden. In 1685 werd er een synagoge gebouwd, waarvan nu alleen nog maar de ruines te zien zijn. Ook is er daar nog de oude begraafplaats. Ook jagers en vissers komen op diverse plaatsen in het distrikt aan hun trekken.

 Andere links van het distrikt Para

  • Lelydorp.net
  • Lelydorp ligt ongeveer 18 kilometer van Paramaribo en is een multiculturele samenleving die bestaat uit alle bevolkingsgroepen die in Suriname te vinden zijn

Google