SuriGids.com

 

 

 

Home
Up
Distrikt Brokopondo
Distrikt Commewijne
Distrikt Coronie
Distrikt Marowijne
Distrikt Nickerie
Distrikt Para
Distrikt Saramacca
Distrikt Sipaliwini
Distrikt Wanica
Mappen van Suriname

 

 

Distrikt Saramacca

 Geografie van het distrikt Saramacca

Het distrikt Saramacca met als hoofdplaats Groningen wordt nu begrensd door de Atlantische Oceaan in het noorden en door de distrikten Coronie in het westen, Para in het zuiden en Wanica in het oosten.

Het distrikt is verdeeld in zes ressorten:
- Calcutta
- Tijgerkreek
- Groningen
- Kampong Baroe
- Wayambo
- Jarikaba

Groningen is nog steeds een schilderachtig dorpje, waar het distriktscommissariaat is gevestigd, met afdelingen van diverse departementen en een postkantoor. Het is ook de zetel van een arts en de gewestelijke politiecommandant. Er is een modern medisch laboratorium, een geschenk van de Boeren aan de gemeenschap in 1995, ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat hun voorouders 150 jaar geleden naar Suriname kwamen.

Aan dit feit herinneren ook nog een monument en een gedenkboom op het pleintje voor het commissariaat. Op dit pleintje staan er ook monumenten ter gelegenheid van de onafhankelijkheid (1975), het eeuwfeest van de BritsIndische immigratie (1973), de eerste jaardag van de revolutie (1981), gedenkbomen als herinnering aan de geboorte van de prinsessen van Oranje-Nassau en een gedenkboom ter gelegenheid van het eeuwfeest van de emancipatie. Te Groningen vinden we ook de elektrische centrale en een watertoren van het distrikt .

Politieposten vindt men te Jarikaba, Monkshoop en Calcutta. Vroeger lagen de politieposten veelal aan het water en wel te Groningen, Uitkijk, Tijgerkreek en Carl Francois. Met de aanleg van wegen, de trek van de mensen naar deze wegen en de wijzigingen in het verkeer werden de politieposten ook overgebracht naar de wegen.

Andere belangrijke plaatsen in Saramacca zijn Totikamp, Hamburg en Calcutta aan de linkeroever van de Saramacca, Uitkijk, Sara Maria, La Prevoyance, Bombay en Huwelijkszorg aan de rechteroever van de Saramacca, Boskamp, Batavia en Kalebaskreek aan de rechteroever van de Coppenamerivier.

Het verkeer heeft ook in Saramacca een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Voor 1936 was de enige mogelijkheid om daar te komen een reis over water. Wie uit Paramaribo vertrok moest eerst uren varen door het Saramaccakanaal en na bij Uitkijk geschut te zijn (de schutsluis bij Uitkijk werd gebouwd in 1901), kon hij zijn reis vervolgen over de Saramacca rivier, langs alle plantages, tot het punt van bestemming was bereikt.

In de jaren '30 werd er een weg aangelegd tussen Hamburg en Groningen (18 km) welke in 1936 in gebruik werd genomen. In dit jaar werd ook een veerboot ingezet om de dienst tussen Uitkijk en Hamburg te onderhouden.

De weg werd in de jaren daarna gestadig doorgetrokken in de richting van de Coppenamerivier en nadat te Coppenamepunt in de late jaren '50 ook een veerdienst werd geopend, kon men over land van Paramaribo, via Saramacca, reizen naar Coronie. Een belangrijke verbetering in de verbinding werd gebracht met het doortrekken van het Garnizoenspad naar de Saramaccarivier, met aansluiting op de bestaande weg. Bij de Saramaccarivier werd een gierpont ingezet (het z.g. Stoepenveer), waardoor de reis van Paramaribo naar het westen van het land aanmerkelijk korter geworden was. Het asfalteren van de bestaande weg was ook een belangrijke verbetering, evenals de bouw van een brug over Saramaccarivier bij Monkshoop/ Bethlehem, waardoor men niet meer vooral in de vakantietijd soms uren - hoefde te wachten om overgezet te worden met het veer.

 Middelen van bestaan van het distrikt Saramacca

Het belangrijkste middel van bestaan in Saramacca is de landbouw, die vooral beoefend wordt in de vorm van kleine landbouw, met als belangrijkste produkten rijst en groenten. Grote landbouw vinden we te Jarikaba, waar bananen worden geplant voor export, en in enkele grote rijstbedrijven langs de Coppename weg en de Lareco weg.

Om de kleine landbouw te bevorderen werden in recente tijd enkele landontginningsprojekten uitgevoerd, zoals het Freyburg-projekt, de Uitkijkpolder en het projekt te Tijgerkreek-West. Te Dirkshoop en La Poule zijn er proeftuinen van de overheid.

Vanaf de jaren '80 is de winning van aardolie in het distrikt Saramacca erg belangrijk geworden. Klein begonnen heeft men steeds verder uitgebreid en de produktie van het Tambaredjo-veld bedraagt momenteel reeds meer dan 10.000 barrels per dag en er zijn plannen om de produktie binnen een jaar op te voeren tot 20.000 barrels. De uitbreiding gaat vooral noordwaarts in de richting van de zee. Een groot deel van deze produktie wordt verwerkt in de eigen raffinaderij te Tout Lui Faut. Een ander deel wordt afgenomen als stookolie door Suralco, terwijl een deel wordt geŽxporteerd. Belangrijke centra voor de oliewinning in Saramacca zijn Catharina Sophia, Josikreek en Sara Maria.

Ook de bosbouw is belangrijk in Saramacca. Het hout wordt aangevoerd via de Coppename- en de Saramaccarivier. Te Uitkijk staat er een grote houtzaagmolen.

 Onderwijs van het distrikt Saramacca

Het onderwijs in Saramacca wordt over het algemeen goed verzorgd en er zijn naast enkele scholen in het binnenland ook diverse lagere scholen in de kuststrook. Te Sidoredjo is er een lbgo school en te Groningen een mulo school. Te Groningen zetelt ook de inspecteur voor het onderwijs van het distrikt.Een probleem vormt wel het ontbreken van voldoende woningen voor de onderwijzers, waardoor die elke dag uit de stad moeten reizen naar hun standplaats, wat soms tot grote stagnaties leidt. Te Groningen, Sidoredjo en Kampong Baroe zijn er standplaatsen voor artsen.

 Rekreatie van het distrikt Saramacca

Saramacca is een geliefd distrikt bij de sportvissers, die steeds in het seizoen komen proberen om zoveel mogelijk kwiekwies aan de haak te slaan. Maar ook andere zwamp en rivier vissen zijn in trek zoals Krobia's, Sriba's, Patakka's etc. Boskamp (Coppenamepunt) is een belangrijk centrum voor beroepsvissers, die hun netten uitwerpen in de rivieren of voor de kust. BelgiŽ heeft belangrijke steun verleend bij het opzetten van dit centrum.

Lions-club in Saramacca heeft naast andere projekten die zij heeft uitgevoerd ook een heel stuk langs de rivier opgeschoond, tenten en toiletten gebouwd, waardoor men nu ook daar geriefelijk kan vertoeven. En vooral watersporters, ook uit Paramaribo, maken van die gelegenheid flink gebruik.

Het zwembad De Pirengs wordt beheerd door de vereniging van die naam, maar is tegen betaling ook toegankelijk voor anderen en vooral in de weekends wordt door velen uit Paramaribo gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dagje te vertoeven te Groningen en bij het zwembad.

Het voetbalstadion te Groningen van de Saramacca Voetbal Bond is genoemd naar de onlangs op hoge leeftijd overleden "oom" Jacques Eliazer, oprichter en eerste voorzitter van de Bond.

In het distrikt is er aan de kust vanaf de Coppename monding in oostelijke richting een groot natuurreservaat om de vogels in dat gebied te beschermen.

 Andere links van het distrikt Saramacca

Google